Joakim Falk har medverkat på följande CD-produktioner:

Spicys första skiva Ryttarmusik/Music on Horseback - Livgardets Dragontrumpetarkår, SERCD 1002,
inspelad 1990-98, medverkan av Joakim Falk på de 8 spår som är inspelade 1997.

Spicy Advice Ragtime Band - Spicy Advice Ragtime Band, SPICYCD 001, inspelad och utgiven år 2000. Spicys debutskiva, JF medverkar på alla spår.

For the Love of Satchmo - Bent Persson with the Royal Blue Melodians, KENNETH CKS 3416, inspelad och utgiven år 2001. Tolkningar av Louis Armstrongs storbandsmusik (1929-41) under ledning av Bent Persson, JF medverkar på 15 spår av 16.

Red Pepper - Spicy Advice Ragtime Band, TTPCD 031, inspelad och utgiven år 2002. Spicy live på Stampen, JF medverkar på alla spår.

Stampen 35 - jubileumsskiva med blandade artister, Stampen 35, inspelad och utgiven 2002.
JF medverkar på 2 spår tillsammans med Spicy Advice Ragtime Band.

"Moose March" - New Optimus Orchestra, YCD 021, inspelad och utgiven 2002.
New Optimus debutskiva, JF medverkar på alla spår.

come on over Champagne - Spicy Advice Ragtime Band, PKCD-236, inspelad 2003, utgiven 2004.
Live från Bude Jazz Festival, JF medverkar på 14 spår av 16.

Come On Over To My House, Baby - Spicy Advice Ragtime Band, SPICYCD 004, inspelad 2005-2006, utgiven 2006.
JF medverkar på 13 spår av 14.

Back on Track - New Optimus Orchestra, TTPCD 052, utgiven 2006.
Inspelad live under Danmarksturnéer 2003 och 2005, JF medverkar på alla spår.

Cuddle up and don't be blue! - Spicy Advice Ragtime Band, SPICYCD 005, inspelad och utgiven 2010.
JF medverkar på 14 spår av 16.

+ medverkan med blandade spår på flera olika jazzfestivalers och klubbars samlingsproduktioner

www.joakimfalk.se